Päivittyvä tiedote – Hoivanetin lastenhoitopalvelut koronavirusepidemian aikana

Päivitetty 27.8.2020

Meiltä voit tilata lastenhoitopalveluita myös korona-aikana. Olemme tehneet muutoksia turvataksemme työntekijöidemme ja asiakasperheidemme terveyden. Katso myös yleiset ja yrityksille suunnatut usein kysytyt kysymykset alla.

Kuinka minimoimme tartuntariskin ja ehkäisemme koronaviruksen leviämistä?

 • Meillä on eri hoitajapoolit terveen ja sairaan lapsen hoidolle. Hoitaja työskentelee vain jommassa kummassa hoitajapoolissa.
 • Lastenhoitajamme työskentelevät vain tuntiessaan itsensä täysin terveiksi. Ohjeistamme hoitajiamme jäämään kotiin matalalla kynnyksellä heti jos he tuntevat minkäänlaisia flunssan oireita.
 • Terveen lapsen hoitajamme soittavat perheelle ennen työvuoroa ja varmistavat, ettei perheenjäsenillä ole vähäisiäkään hengitystieoireita (nuha, yskä, hengenahdistus, kuume) eivätkä he ole altistuneet tartunnalle.
 • Lastenhoito tapahtuu mahdollisuuksien mukaan ulkona. Sairaan lapsen hoidossa ulkoilu ei kuitenkaan tapahdu leikkipuistoissa, koska THL ohjeistaa, että puistoissa käyvät vain terveet lapset
 • Normaalit käyttö- ja peruutusehtomme ovat voimassa myös korona-aikana. Tutustu käyttöehtoihin

Meillä on käytössä korona-ajan erityiskäytännöt sairaan lapsen hoitopalvelussa

 • Lapsia, joiden oirekuva täsmää koronavirukseen, hoidamme vasta negatiivisen koronatestituloksen myötä.
 • Sairaan lapsen hoitopalvelussa työskenneltäessä ohjeistamme ja opastamme hoitajamme toimimaan erityisten hygieniatoimenpiteiden mukaisesti mm. FFP2 -tason hengityssuojaimen käyttö sekä työvuorossa että työmatkoilla.
 • Edellytämme kaikilta sairaan lapsen hoidon asiakkailtamme tutustumista Hoivanetin korona-ajan erityiskäytäntöihin ja näiden hyväksymistä ennen tilauksen tekemistä. Hyväksynnän voit lähettää täällä.

Koronavirusepidemiaan liittyvissä kysymyksissä Hoivanetin yhteyshenkilönä toimii toimitusjohtaja Minna Isotalus, minna.isotalus@hoivanet.fi / +358 50 5276792.

Usein kysyttyjä kysymyksiä – Yleiset

Terveen lapsen hoitajamme soittavat perheelle ennen työvuoroa ja varmistavat, että hoidettava lapsi ja perheenjäsenenet ovat täysin oireettomia eivätkä he ole altistuneet koronatartunnalle. Jos perheessä on vähäisiäkään hengitystieoireita (nuha, yskä, hengenahdistus, kuume) katsomme kaikkien osapuolten kannalta parhaaksi perua lastenhoito. Näin pystymme minimoimaan tartuntariskiä ja koronaviruksen leviämistä.

Lastenhoitajamme työskentelevät vain tuntiessaan itsensä täysin terveiksi. Ohjeistamme hoitajiamme jäämään kotiin matalalla kynnyksellä heti jos he tuntevat minkäänlaisia oireita. Lastenhoito tapahtuu mahdollisuuksien mukaan ulkona. Olemme jakaneet työntekijämme kahteen pooliin: sairaan lapsen hoitajat ja terveen lapsen hoitajat. Terveen lapsen hoitajat eivät mene perheeseen, jossa hoidettava lapsi tai joku perheenjäsenistä on sairaana. Eivätkä sairaan lapsen hoitotyötä tekevät hoitajamme työskentele terveissä perheissä. Lisäksi sairaan lapsen hoitajamme eivät mene seuraavaan perheeseen ennen kuin edellisen perheen lapsen koronatestin negatiivinen tulos on saatu.

Kyllä, mutta koronaviruksen leviämisen estämiseksi olemme jakaneet työntekijämme kahteen pooliin: sairaan lapsen hoitajat ja terveen lapsen hoitajat. Sairaan lapsen hoitotyötä tekevät hoitajamme eivät työskentele terveissä perheissä. Eivätkä terveen lapsen hoitajat mene perheeseen, jossa hoidettava lapsi tai joku perheenjäsenistä on sairaana. Terveen lapsen hoitajamme soittavat perheelle ennen työvuoroa ja varmistavat, ettei perheenjäsenillä ole vähäisiäkään hengitystieoireita eivätkä he ole altistuneet tartunnalle.

Ei voi. Tartuntariskin minimoimiseksi hoidamme korona-aikana vain yhden perheen lasta/lapsia kerrallaan.

Kyllä, voit saada lastenhoidosta 40% kotitalousvähennyksen myös korona-aikana, jolloin 32,50€ tuntihinnasta jää 19,50€/h. Verovähennystä haetaan www.vero.fi-palvelun kautta. Tämän voi tehdä myös ennakoidusti koko vuodelle, jolloin veroprosentti laskee.

Huomioithan, että jos työnantajasi tarjoaa lastenhoitoapua etätyöpäivien avuksi, se on yritykselle vähennyskelpoinen kulu ja työntekijälle verotettava etu. Lue lisää terveen lapsen hoitopalvelusta yrityksille.

Terveen lapsen hoitajan eivät käytä, ellei siihen ole tarkoituksenmukaista syytä. Sairaan lapsen hoitajamme käyttävät FFP2-tason hengityssuojainta (sekä työvuorossa että työmatkoilla) ja noudattavat tarkennettuja hygieniaohjeita.

Viranomaisten suositusten ja ohjeiden pohjalta olemme antaneet lastenhoitajillemme seuraavat ohjeet koronavirusepidemian ajalle.

 • Hoitajat soittavat perheisiin ennen työvuoroa ja varmistavat, että perheillä ei ole tiedossa mitään sellaista perheen terveystilanteeseen liittyvää seikkaa miksi hoitajan ei olisi turvallista tulla perheeseen töihin.
 • Samalla varmistetaan, ettei perheen aikuisilla ei ole havaittavissa flunssan oireita ja että hoidettavat lapset ovat täysin terveitä. Jos lapsella on vähäisiäkin hengitystieoireita (nuha, yskä, hengenahdistus, kuume), katsomme kaikkien osapuolten kannalta parhaaksi perua lastenhoitokeikka.
 • Olemme ohjeistaneet hoitajia myös noudattamaan työterveyslaitoksen ohjeita tartunnan ehkäisyyn ja  STM:n ohjeen mukaisesti ohjeistaneet hoitajiamme jäämään kotiin matalalla kynnyksellä, jos heillä on flunssan oireita.

Normaalit peruutusehtomme ovat voimassa myös korona-aikana. Tilauksen voi muuttaa tai peruuttaa veloituksetta, kun varauksen alkuun on yli 24 tuntia tai kun tilaus odottaa vahvistusta. Muussa tapauksessa veloitamme peruutuskorvauksena 3h tuntiveloituksen. Peruutukset ja muutokset voi tehdä arkisin klo 8-16 puhelimitse 010 274 4500 tai sähköpostitse hoivanet@hoivanet.fi. Nämä peruutusehdot pätevät myös silloin jos peruutuksen syynä on hoidettavan lapsen tai muun perheenjäsenen sairastuminen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä – Työnantajan tarjoama lastenhoito

Kyllä, mutta koronaviruksen leviämisen estämiseksi olemme jakaneet työntekijämme kahteen pooliin: sairaan lapsen hoitajat ja terveen lapsen hoitajat. Sairaan lapsen hoitotyötä tekevät hoitajamme eivät työskentele terveissä perheissä. Eivätkä terveen lapsen hoitajat mene perheeseen, jossa hoidettava lapsi tai joku perheenjäsenistä on sairaana. Terveen lapsen hoitajamme soittavat perheelle ennen työvuoroa ja varmistavat, ettei perheenjäsenillä ole vähäisiäkään hengitystieoireita eivätkä he ole altistuneet tartunnalle.

Ei voi. Tällä hetkellä terveen lapsen hoitopalvelu on verollinen etu eli käyttämäsi lastenhoito lisätään kuukausittain palkkaasi ja siitä pidätetään veroprosenttisi mukainen ennakonpidätys.

Kyllä. Tavoitteena on laajentaa verovapaan sairaan lapsen hoitoetu tässä poikkeustilanteessa koskemaan väliaikaisesti myös terveiden lasten hoitoa ilman hoidon kestolle määriteltyä nykyisenlaista tiukkaa aika- ja ikärajaa. Tuomme asian tärkeyttä esiin ja kannustamme keskusteluun Linkedinin ja Twitterin kautta ja olemalla mukana EK yritysten äänenä -kampanjassa. Olemme myös tehneet asiasta ehdotuksen valituille kansanedustajille. Jos asia on sinullekin tärkeä, kerro siitä kommentoimalla Minna Isotaluksen LinkedIn nostoa.

Yritys voi tarjota lastenhoitopalvelua työntekijöillensä kahdella tapaa. 1) työnantaja maksaa lastenhoidon. 2) maksat itse lastenhoidon ja lähetät kululaskun työnantajalle.

Jos yritys tarjoaa työntekijälle lastenhoitoa 12h/vko ma-pe klo 8-18 välisenä aikana, vaihtoehdot ovat seuraavat.

Vaihtoehto 1: Yritys maksaa lastenhoidon

Lasku lastenhoidosta lähetetään yritykselle, joka maksaa sen. Sinulta pidätetään veroprosenttisi mukainen ennakonpidätys.

Esimerkki 1
Kun tilaat lastenhoitoa 12h/kk (4x3h), lisätään palkkaasi 12x32,5€ = 390€:n etu ja siitä pidätetään vero. Esim. veroprosenttisi ollessa 25%, veron suuruus on 97,50€ ja tämä summa vähennetään nettopalkastasi.

12h lastenhoidon kustannus sinulle on 97,50€.

Vaihtoehto 2: Maksat itse lastenhoidon ja lähetät kululaskun työnantajalle

Lasku lastenhoidosta lähetetään sinulle täysimääräisenä. Pystyt hyödyntämään 40% kotitalousvähennyksen, jolloin 32,50€ tuntihinnasta jää 19,50€/h. Hae verovähennystä www.vero.fi-palvelun kautta. Tämän voi tehdä myös ennakoidusti koko vuodelle, jolloin veroprosenttisi laskee.

Teet työnantajallesi kuukausittain kululaskun Hoivanetin laskusta, josta työnantaja maksaa sinulle 60% verovähennyksen. Lisäksi palkkaasi lisätään tämän 60%:n osalta verollinen lastenhoitoetu, josta pidätetään kuukausittain veroprosenttisi mukainen ennakonpidätys.

Esimerkki 2
Kun tilaat lastenhoitoa 12h/kk (4x3h), maksat kuukausittain Hoivanetille 390€:n laskun, josta voit saada 156€ kotitalousvähennystä. Teet työnantajaltasi 234€:n kululaskun. Palkkaasi lisätään 234€:n verollinen lastenhoitoetu, josta pidätetään veroprosenttisi mukainen ennakonpidätys. Esim. veroprosenttisi ollessa 25%, veron suuruus on 58,50€ ja tämä summa vähennetään nettopalkastasi.

12h lastenhoidon kustannus sinulle on 58,50€.

Laskelma
Hoivanetin lasku: -390€
Kotitalousvähennys: +156€
Yrityksen kuluhyvitys: +234€
Ennakonpidätys -58,5€
= 58,5€