Perhepäivähoitomaksu ja tuet

Hoivanetin perhepäivähoidon palvelu päättyy kesäkuussa 2019. Kiitos kaikille perhepäivähoidon asiakkaillemme.

Päivähoitomaksu

Perhepäivähoitoon voi saada yksityisen hoidon tukea Kelasta. Vanhempien maksettava hinta vaihtelee kaupunkikohtaisesti riippuen yksityisen hoidon tuen suuruudesta, hoitoryhmän kokoonpanosta ja hoidettavan lapsen iästä. Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Palvelu on saatavilla Helsingissä, Espoossa ja Turussa.

Päivähoitomaksu yksityisen hoidon tuen jälkeen

Helsinki 595 €/kk
Espoo 570 €/kk
Turku 470 €/kk

ALLE 3-VUOTIAS 5 PV/VKO

3 lapsen ryhmä, jossa 3 alle 3-vuotiasta lasta
4 pv/vko Helsinki ja Espoo 495€/kk

Helsinki 520 €/kk
Espoo 495 €/kk

ALLE 3-VUOTIAS 5 PV/VKO

4 lapsen ryhmä, jossa 2 alle 3-vuotiasta ja 2 yli 3-vuotiasta lasta

Helsinki 415 €/kk
Espoo 395 €/kk

YLI 3-VUOTIAS 5 PV/VKO

4 lapsen ryhmä, jossa 2 alle 3-vuotiasta ja 2 yli 3-vuotiasta lasta

Mikäli teet töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta, voit saada Kelasta lisäksi joustavaa hoitorahaa.

Mikäli olet oikeutettu tulosidonnaiseen hoitolisään, voit vähentää yllä olevista hinnoista: 0-144,85€/kk/lapsi + mahdollinen 60 €:n Helsinki-lisän korotus tai 100 €:n Espoo-lisän korotus.

Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta löydät Kelan verkkosivulta sekä oman kaupunkisi verkkosivulta:
Helsinki | Espoo | Turku

Päivähoitomaksun tuet

Kela ja kaupunki tukevat lasten yksityistä päivähoitoa yksityisen hoidon tuella. Tuki koostuu lakisääteisestä hoitorahasta sekä mahdollisesta kuntakohtaisesta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä. Näiden suuruus on riippuvainen lapsenne varhaiskasvatusoikeudesta ja hoitosopimuksen tuntimäärästä.

Lapsellanne on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen (hoitoraha 172,25€) silloin kun lapsen molemmat vanhemmat ovat kokoaikatyössä, opiskelevat päätoimisesti, ovat päätoimisia yrittäjiä tai työllistyvät kokoaikaisesti omassa työssään.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa (hoitoraha 63,93€) silloin kun lapsen vanhemmat tai toinen heistä on koko päivän kotona. Syynä voi olla esimerkiksi toisen lapsen hoito tai työttömyys.

Lapsen päivähoito on kokopäivähoitoa (yli 20h viikossa) (Kuntakohtainen lisä esim Helsinki-lisä 300€), alle 3v lapsi.

Lapsen päivähoito on osapäivähoitoa (alle 20h viikossa) (kuntakohtainen lisä 0€)

Tuet maksetaan suoraan päivähoidon palveluntuottajalle eli Hoivanetille. Toivomme että haette yksityisen hoidon tukea koko sopimuksen kestoajaksi kerrallaan. Kelalta tulee kysely keväällä kesä-heinä- ja elokuun hoitoajoista ja päivähoitomaksuista.

Kelan laskurin avulla voit laskea arvion Kelan maksaman tuen määrästä. Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta löydät Kelan verkkosivulta sekä oman kaupunkisi verkkosivulta:
Helsinki | Espoo | Turku