Varhaiskasvatus - Satuja sylissä kuunnellen

Hoivanetin perhepäivähoidon palvelu päättyy kesäkuussa 2019. Kiitos kaikille perhepäivähoidon asiakkaillemme.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostama kokonaisuus. Näitä painotetaan perhepäivähoidon ryhmissämme lasten iät ja tarpeet huomioiden. Tärkeintä on edistää suunnitellulla toiminnalla lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan.

Onko päivähoidon järjestäminen ajankohtaista?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Minna Isotalus | pph@hoivanet.fi

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttävät, että jokainen kunta ja palveluntuottaja laatii omaa toimintaa kuvaavan varhaiskasvatussuunnitelman. Hoivanetin varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin ohjeistuksen mukaan ja noudattelee päälinjoiltaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Hoivanetin perhepäivähoitoon on laadittu oma, erityisesti kodissa tapahtuvaan varhaiskasvatukseen ja pienten lasten pedagogiikkaan painottuva varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmassamme painotetaan hellän ja sensitiivisen perushoidon lisäksi lapsen kasvatusta kehitys- ja herkkyyskaudet huomioiden sekä laaja-alaisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemista. 

Varhaiskasvatus lapsen näkökulmasta

Lapset ovat spontaaneja, emotionaalisia, äänekkäitä, värikkäitä ja täynnä elämää. Lapset on luotu kokeilemaan ja tunnustelemaan eri aistien asioita. Heillä on tarve liikkua, tutkia, löytää – luoda seikkailuja ja kokea maailmaa ympärillään. Lapset ovat oppijoita, pesusieniä, aarteen etsijöitä, ihania hulluttelijoita. Annetaan lasten kasvaa kiirehtimättä rohkaisten ja ihmetellen. Kannustetaan heitä käyttämään ihmetyksensä voimaa ja taataan heille rikas, sosiaalinen ja kognitiivinen maailma. Tarjotaan aisteille ärsykkeitä kaikissa mahdollisissa väreissä, tuoksuissa ja kosketuksissa.

Satuja sylissä kuunnellen - Varhaiskasvatuksemme ydin

Ikävuodet yhdestä kolmeen ovat lapselle nopean kehityksen aikaa. Lapsi opettelee kävelemään, ilmaisemaan itseään ja tutustuu ympäristöönsä innokkaasti oppien koko ajan uusia asioita. Uuden opettelu vie lapsen voimia ja kielellisten ja motoristen valmiuksien tukemiseen tarvitaankin mielestämme ennen kaikkea läheisyyttä ja turvaa. Luottamuksen varaan on mahdollista rakentaa uusia taitoja ja oppia sietämään pettymyksiä. Lapsilla on oltava aikaa ja tilaa leikkiin ja maailmaan tutustumiseen turvallisessa ympäristössä. 

Hoivanetin varhaiskasvatuksen kulmakiviä ovat kiireetön arki, lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja lasten osallistaminen. Uskomme kielen voimaan lapsen työkaluna maailman kohtaamisessa. Hoitotyömme perustuu lapselle puhumiseen ja asioiden ja tapahtumien selittämiseen. Toiminnallisena elementtinä lapsen kielen kehityksen tukemisessa käytämme saduttamista, loruttamista ja monipuolista ääneen lukemista. Hoitajamme koulutetaan lapsen kielellisen kehityksen tukijoiksi. Myös hoitotyöhön suunnitellut materiaalit tukevat tätä varhaiskasvatuksen osa-aluetta.

Kiinnostuitko varhaiskasvatuksesta perhepäivähoidosta?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.
Minna Isotalus | pph@hoivanet.fi