Missiomme

Haluamme tehdä sinun arjestasi helpompaa

Perheen arjen pyörittäminen on aikamoista taiteilua ja siihen on tärkeä saada tarvittaessa apua.  Sukulaisten turvaverkot ovat kuitenkin usein yllättävän etäällä, eikä naapuriavun varaankaan voi arkeaan rakentaa. Jokainen perhe ansaitsee meidän mielestämme ”ylimääräisen perheenjäsenen”, jonka puoleen kääntyä 24/7.

Meidän missiomme on tehdä perheesi elämästä joustavampaa ja helpompaa.


Varhaiskasvatuksen ydin

Satuja sylissä kuunnellen

Ikävuodet yhdestä kolmeen ovat lapselle nopean kehityksen aikaa. Lapsi opettelee kävelemään, ilmaisemaan itseään ja tutustuu ympäristöönsä innokkaasti oppien koko ajan uusia asioita. Uuden opettelu vie lapsen voimia ja kielellisten ja motoristen valmiuksen tukemiseen tarvitaankin mielestämme ennenkaikkea läheisyyttä ja turvaa. Luottamuksen varaan on mahdollista rakentaa uusia taitoja ja oppia sietämään pettymyksiä. Lapsilla on oltava aikaa ja tilaa leikkiin ja maailmaan tutustumiseen turvallisessa ympäristössä. Työhönsä sitoutuneet hoitajamme luovat hoitosuhteeseen pysyvyyttä, jota pieni lapsi tarvitsee perusluottamuksen ja sosiaalisten taitojen syntyyn.

Hoivanetin varhaiskasvatuksen kulmakiviä ovat kiireetön arki, lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja lasten osallistaminen. Uskomme kielen voimaan lapsen työkaluna maailman kohtaamisessa. Hoitotyömme perustuu lapselle puhumiseen ja asioiden ja tapahtumien selittämiseen. Toiminnallisena elementtinä lapsen kielen kehityksen tukemisessa käytämme saduttamista, loruttamista ja monipuolista ääneen lukemista. Hoitajamme koulutetaan lapsen kielellisen kehityksen tukijoiksi. Myös hoitotyöhön suunnitellut materiaalit tukevat tätä varhaiskasvatuksen osa-aluetta.


Toimintafilosofiamme

Kodissa kodin tavalla

Ymmärrämme, että päästäessäsi meidät kotiisi ja luottaessasi lapsesi hoivaamme haluat varmistua siitä, että kuuntelemme ja toimimme huomaavaisesti juuri teidän perheenne lähtökohdat huomioiden. Olemme tiivistäneet toimintafilosofiamme lauseeseen ”kodissa kodin tavalla”. Haluamme kohdata jokaisen perheen ja lapsen ainutlaatuisena.


Arvomme

Vastuullisuus ja eettisyys toimintamme peruskivinä

Haluamme toimia vastuullisena työnantajana ja aktiivisena yrityskansalaisena. Vaalimme yleisesti eettisiä toimintatapoja ja uskomme, että avoin toimintamallimme herättää luottamusta sekä asiakkaissamme että omissa työntekijöissämme.

Ammattitaitoisuus – Kouluttamme työntekijämme ja tarjoamme heille mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen. Ammatillinen osaaminen näkyy tietotaitona, empatiana sekä läsnäolo- ja vuorovaikutustaitoina.

Luotettavuus – Hoitotyössä luottamus on kaiken perusta. Haluamme olla perheille kuin luotettava perheenjäsen. Ymmärrämme, että luottamus on ansaittava.

Aitous – Arvostamme aitoutta. Meille aitous on uskallusta olla kokonaisvaltaisesti oma itsensä ja kykyä arvostaa muita ihmisiä sellaisina kuin he ovat.

Yhteisöllisyys – Uskomme verkostoihin ja yhteisöllisyyden voimaan. Haluamme myös yhdistää ihmisiä toisiinsa, luoda verkostoja. Yhdymme sanontaan: ”It takes a village to raise a child” (tarvitaan koko kylä kasvattamaan lapsi).