Tuet ja vähennykset

Suomalainen yhteiskunta tukee lapsiperhepalveluiden hankkimista usealla eri tavalla. Kotitalousvähennys on tukimuodoista joustavin – se soveltuu lähes kaikkiin kotiin tuotaviin palveluihin riippumatta siitä, tarvitaanko apua täysipäiväisesti yhdeksi kuukaudeksi vai säännöllisesti muutamia tunteja viikossa. Yksinkertaistettusti tuen osuus on 50% palvelun alvillisesta hinnasta. Vuodesta 2015 alkaen kotiapua (pääasiassa lastenhoitoapua) on voinut saada myös kunnan tarjoamalla palvelusetelillä. Sosiaalihuoltolain uudistaminen velvoittaa kunnat tarjoamaan haasteellisessä elämäntilanteessa oleville perheille matalan kynnyksen apua ja tämä on toteuttu useissa kunnissa palvelusetelimallilla. Palvelusetelin arvo vaihtelee kunnittain – pääkaupunkiseudulla perheen omavastuuksi muodostuu noin 2-10€/h.

Lue alta lisää Hoivanetin palvelumuotoihin soveltuvista tuista:

Palvelusetelit (lapsiperheiden kotipalvelu)

Lapsiperheiden kotipalvelua on on mahdollista tilata kunnan myöntämällä palvelusetelillä. Kotipalvelun kautta perhe saa käytännön apua, kuten lastenhoitoa ja -kasvatusta sekä kodinhoitoon liittyviä tehtäviä.

Hoivanet toimii palvelusetelituottajana lapsiperheiden kotipalvelussa Helsingissä, Espoossa, Kirkkonummella, Tampereella ja Vantaalla sekä lisäksi lasten ja nuorten omaishoitajien sijaisena Tampereella. Espoossa ja Tampereella käytössä on palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, jossa voi tehdä mm. omaa tunti- ja vuoroseurantaa. 

Lapsiperheiden kotipalvelun hinta perustuu Hoivanetin ja kunnan tai kaupungin kanssa sopimaan hintaan. Lisätietoja saat Lapsiperheiden kotipalvelu -sivulta.

Kotitalousvähennys (lastenhoito, sairaan lapsen hoito)

Voit hakea kotitalousvähennystä käyttämistäsi Hoivanetin kotiin tuotavista palveluista omassa verotuksessasi jälkikäteen. Palvelujen maksamiseen osallistunut lähinomainen voi myös hyödyntää kotitalousvähennyksen.

Vuonna 2020 kotitalousvähennys on 40 % laskutetusta hoitajan tuntihinnasta. Esim. lastenhoitajan tuntiveloitus on 32,50 euroa  ja kotitalousvähennyksen jälkeen tuntihinnaksi jää 19,50 euroa. Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu ja kotitalousvähennyksen yläraja on 2400 euroa / henkilö / vuosi.

Hoivanet järjestelmästä, omien tietojesi alta, saat tulostettua kalenterivuoden loputtua koosteen käyttämistäsi hoitajan tunneista. Tämä helpottaa sinua kotitalousvähennyksen hakemisessa. Muistathan myös säilyttää maksukuitit ja laskut veroilmoituksen tekemistä varten.

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa Hoivanetin lastenhoitajan ja avustajan tekemä työ, mutta tietyt etuudet voivat estää kotitalousvähennyksen saamisen. Näitä etuuksia ovat esim. kotihoidon tuki ja omaishoidon tuki. Kotitalousvähennyksestä saat lisätietoja Verottajan sivuilta tai omasta verotoimistostasi.

Lisätietoja