Tuet ja vähennykset

Suomalainen yhteiskunta tukee lapsiperhepalveluiden hankkimista usealla eri tavalla. Kotitalousvähennys on tukimuodoista joustavin – se soveltuu lähes kaikkiin kotiin tuotaviin palveluihin riippumatta siitä, tarvitaanko apua täysipäiväisesti yhdeksi kuukaudeksi vai säännöllisesti muutamia tunteja viikossa. Yksinkertaistettusti tuen osuus on 50% palvelun alvillisesta hinnasta. Vuodesta 2015 alkaen kotiapua (pääasiassa lastenhoitoapua) on voinut saada myös kunnan tarjoamalla palvelusetelillä. Sosiaalihuoltolain uudistaminen velvoittaa kunnat tarjoamaan haasteellisessä elämäntilanteessa oleville perheille matalan kynnyksen apua ja tämä on toteuttu useissa kunnissa palvelusetelimallilla. Palvelusetelin arvo vaihtelee kunnittain – pääkaupunkiseudulla perheen omavastuuksi muodostuu noin 2-10€/h. Lasten yksityistä päivähoitoa (kun lapsi ei ole kunnallisen päivähoidon piirissä) taas tuetaan yksityisen hoidon tuella. Tuki koostuu lakisääteisestä hoitorahasta (172,25€/2017) + kuntalisästä (vaihtelee 0-600€:n välillä kunnasta ja hoitomuodosta riippuen).

Lue alta lisää Hoivanetin palvelumuotoihin soveltuvista tuista:

Yksityisen hoidon tuki ja varhaiskasvatusoikeus (Perhepäivähoito)

Kela ja Helsingin kaupunki tukevat lasten yksityistä päivähoitoa yksityisen hoidon tuella. Tuki koostuu lakisääteisestä hoitorahasta + kuntalisästä. Näiden suuruus on riippuvainen lapsenne varhaiskasvatusoikeudesta ja hoitosopimuksen tuntimäärästä seuraavasti:

Lapsellanne on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen (hoitoraha 172,25€) silloin kun lapsen molemmat vanhemmat ovat kokoaikatyössä, opiskelevat päätoimisesti, ovat päätoimisia yrittäjiä tai työllistyvät kokoaikaisesti omassa työssään.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa (hoitoraha 63,93€) silloin kun lapsen vanhemmat tai toinen heistä on koko päivän kotona. Syynä voi olla esimerkiksi toisen lapsen hoito tai työttömyys.

Lapsen päivähoito on kokopäivähoitoa (yli 20h viikossa) (Helsinki-lisä 300€), alle 3v lapsi

Lapsen päivähoito on osapäivähoitoa (alle 20h viikossa) (Helsinki-lisä 0€)

Tuet maksetaan suoraan päivähoidon palveluntuottajalle eli Hoivanetille. Toivomme että haette yksityisen hoidon tukea koko sopimuksen kestoajaksi kerrallaan. Kelalta tulee kysely keväällä kesä-heinä- ja elokuun hoitoajoista ja -maksuista.

Tutustu perhepäivähoitoon | Katso perhepäivähoidon hinnasto

Palvelusetelit (lapsiperheiden kotipalvelu)

Lapsiperheiden kotipalvelua on on mahdollista tilata kunnan myöntämällä palvelusetelillä. Kotipalvelun kautta perhe saa käytännön apua, kuten lastenhoitoa ja -kasvatusta sekä kodinhoitoon liittyviä tehtäviä.

Hoivanet toimii palvelusetelituottajana lapsiperheiden kotipalvelussa Helsingissä, Espoossa, Kirkkonummella ja Tampereella sekä lisäksi lasten ja nuorten omaishoitajien sijaisena Tampereella. Espoossa ja Tampereella käytössä on palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, jossa voi tehdä mm. omaa tunti- ja vuoroseurantaa. 

Lapsiperheiden kotipalvelun hinta perustuu Hoivanetin ja kunnan tai kaupungin kanssa sopimaan hintaan. Lisätietoja saat Hinnastot-sivulta.

Kotitalousvähennys (lastenhoito, kodinhoito)

Voit hakea kotitalousvähennystä käyttämistäsi Hoivanetin kotiin tuotavista palveluista omassa verotuksessasi jälkikäteen. Palvelujen maksamiseen osallistunut lähinomainen voi myös hyödyntää kotitalousvähennyksen.

Vuonna 2017 kotitalousvähennys on 50 % laskutetusta hoitajan tuntihinnasta. Esim. lastenhoitajan tuntiveloitus on 28,50 euroa  ja kotitalousvähennyksen jälkeen tuntihinnaksi jää 14,25 euroa. Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu ja kotitalousvähennyksen yläraja on 2400 euroa / henkilö / vuosi.

Hoivanet järjestelmästä, omien tietojesi alta, saat tulostettua kalenterivuoden loputtua koosteen käyttämistäsi hoitajan tunneista. Tämä helpottaa sinua kotitalousvähennyksen hakemisessa. Muistathan myös säilyttää maksukuitit ja laskut veroilmoituksen tekemistä varten.

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa Hoivanetin lastenhoitajan ja avustajan tekemä työ, mutta tietyt etuudet voivat estää kotitalousvähennyksen saamisen. Näitä etuuksia ovat esim. kotihoidon tuki ja omaishoidon tuki. Kotitalousvähennyksestä saat lisätietoja Verottajan sivuilta tai omasta verotoimistostasi.

Lisätietoja